SHELVES STEEL BIOTECHSCI

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมต่อการใช้สภาพห้องที่มีความชื้นเป็นหลัก ทั้งห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ห้อง ที่ ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความเชื้อ  ห้องล้าง MICRO โดยวัสดุ มีทั้ง สแตนเลส เกรด 304 และ 316

 

Scroll to Top