ABOUT US

"Customers are important to us in providing good quality services."

เกี่ยวกับเรา

"Customers are important to us in providing good quality services."

วิสัยทัศน์

“ ลูกค้า คือส่วนสำคัญ จริงใจ ใส่ใจบริการ ”

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศ เพื่อก้าวสู่เวที ระดับโลกด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน สนองต่อความต้องการของลูกค้า

ค่านิยมองค์การ

  • ลูกค้าคือคนสำคัญ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเข้าใจในความต้องการและสนองตอบทางเลือกที่ดีที่สุด
  • ซื้อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นโดยปฏิบัติงานถูกต้อง จริงใจ
  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
  • เปลี่ยนแปลง อย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
  • เคียงข้างธุรกิจ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและอยู่เคียงข้างธุรกิจของลูกค้า 
  • ก้าวสู่เวทีระดับโลก มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการเพื่อเติบโต ที่มั่นคง ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก 

ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา และสั่งซื้อ

1

ค้นหาสินค้า

ขั้นตอนแรกคือลูกค้าค้นหาสินค้าที่ต้องการจากเมนูสินค้า CONSUMER cแล้วเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการ COPY รูป

2

ติดต่อฝ่ายขาย

ลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือ อีเมล จากเมนู CONTACT US และเลือกช่องทางการติดต่อเพียง 1 ช่องทางจะมีแอดมินคอยตอบคำถามท่าน หากท่านสะดวก อีเมล ทางแอดมินจะตอบท่านภายในวันนั้น

3

แจ้งความประสงค์

แจ้งความประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ โดยการ นำรูปภาพ และรหัสสินค้าที่ค้นหาได้จากหน้าเว็บ แจ้งฝ่ายขาย และแจ้งข้อมูลติดต่อลูกค้าให้กับทางแอดมิน

4

หากท่านต้องการราคาเพื่อสั่งซื้อเลยเราก็มีบริการ

โดยการแจ้งฝ่ายขายให้แจ้งยอดเงินแก่ท่าน

5

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา เมื่อฝ่ายขายได้ข้อมูลจากท่านเรียบร้อย ท่านที่ต้องการใบเสนอราคา ทางฝ่ายขายจะดำเนินการทันที

"เพราะลูกค้าสำคัญที่สุด"

Scroll to Top