เก้าอี้ปฏิบัติการ-CHAIR LABORATORY BIOTECHSCI

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เก้าอี้ห้องปฏิบัติการมีทั้งแบบ Fix และ ล้อเลื่อน  ทั้งมี ในส่วนของพนักพิง และ ไม่มีพนักพิง ตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยเบาะรองนั่งและพนัก มีทั้ง ทำด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดำ) และ แป้นไม้หนา แป้นรับที่รองนั่ง ทำจากเหล็กแผ่น หนา 2.5 มม  โครงสร้างขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม มีที่พักเท้า  สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ เป็นแบบแกนเหล็ก

 

Scroll to Top