แขนดูดควัน (Arm Hood)

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

กำจัดไอสารเคมีแบบเฉพาะจุด เพื่อป้องกันผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการในพื้นที่จากสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ระเหยออกมา

Scroll to Top