ตู้ระบายไอสารเคมี (FUME HOOD) BIOTECHSCI

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

ตู้ระบายควันหรือไอจากสารเคมี เช่น ไอกรดไฮโรคลอริค, ซัลฟลูริค หรือไอสารอินทรีย์ (Organic) เช่น ตัวทำละลาย (Solvent)
– ตัวตู้ภายนอก ชั้นบนและล่างทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบด้วยอีพ๊อกซีเรซิน
– ชั้นบนด้านหน้าเป็นประตู กระจกนิรภัยชนิดใส หนา 5 มม.
สามารถเลื่อนประตูเปิด-ปิดในแนวดิ่งและหยุดในตำแหน่งที่ต้องการได้
– ชั้นล่างเป็นประตูเปิดด้านหน้า 2 บาน ภายในเป็นช่องสำหรับวางสารเคมี
-ตัวตู้ภายใน ด้านบนทำด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเป็นชิ้นเดียวกันสามารถทนกรดด่าง
และความร้อนได้ดี
-ผนังตู้ด้านหลังมีแผงบาฟเฟิล (Baffle) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส สำหรับบังคับ
ทิศทางลมให้ไหลออกได้ดี ไม่ไหลย้อนกลับ

Scroll to Top