StereoBlue stereo microscopes EUROMEX

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EM09-01 ได้รับการกำหนดค่าด้วยหัวกล้องส่องทางไกล ขาตั้งแบบแร็คแอนด์พิเนียน และวัตถุประสงค์ซูมแบบพาร์โฟคอลที่ให้กำลังขยายแบบแปรผันระหว่าง 7.5x ถึง 45x สามารถปรับเปลี่ยนกำลังขยายเพิ่มเติมได้โดยใช้ช่องมองภาพและเลนส์เสริมที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) เลนส์ทั้งหมดได้รับการเคลือบป้องกันเชื้อราและเคลือบสารกันแสงสะท้อนเพื่อเพิ่มปริมาณแสงสูงสุด
Scroll to Top