Macropipette Controller 0.1-200 ml Brand

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BR04-10 ตัวควบคุมปิเปตมาโครตัวเดียวครอบคลุมช่วงของหลอดและปิเปต ตั้งแต่ 0.1 ถึง 200 มล. ปิเปตทรงกรวยให้ความพอดีสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ฆ่าเชื้อได้อย่างเต็มที่ที่อุณหภูมิ 121 °C (2 บาร์) ตามมาตรฐาน DIN EN 285
Scroll to Top