Final Filter For EASYpure II Thermo Scientific Barnstead

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BS03-01 ตัวกรองขั้นสุดท้ายจะขจัดอนุภาคได้ลึกถึง 0.2 µm เพื่อให้มีน้ำที่ปราศจากแบคทีเรีย สร้างจากวัสดุเส้นใยกลวง ตัวกรองไม่มีสารทำให้เปียกหรือสารลดแรงตึงผิว ตัวกรองถูกฆ่าเชื้อด้วยรังสีและปิดผนึกแยกกัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อได้
Scroll to Top