เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภมิ (แบบแขวนผนัง) DENKI

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DK02-01 เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแขวนช่วงการวัดสามรถวัดได้ตั้งแต่ -50C ถึง 50Cมีขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกต่อการใช้งาน
Scroll to Top