เตาเผา Muffle Furnace CEM

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM05-01 ทำความร้อนสูงสุดที่ อุณหภูมิตั้งแต่ 100 ถึง 1200 องศา
Scroll to Top