เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน Sieve Shaker MINOR 200 ENDECOTTS

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-ED01-01 เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนสามารถคัดแยกอนุภาคจากตัวอย่างวัสดุ ที่มีขนาด 38 ไมครอน ถึง 125.00 มม.ใช้หลักการเขย่า โดยทำให้อนุภาคมีการเคลื่อนไหวแบบ 3 ทิศทางบนตะแกรงร่อนตัวเครื่องไม่มีส่วนที่เป็นเครื่องกลหมุน จึงเงียบมีระบบตั้งเวลาในการเขย่า ตั้งแต่ 0-60 นาทีความเร็วสูงสุดในการเขย่าแบบต่อเนื่องอยู่ที่ 3,000 รอบต่อนาทีรับนํ้าหนักของตัวอย่างวัสดุและตะแกรงร่อน รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
Scroll to Top