เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน Sieve Shaker OCTAGON 200 ENDECOTTS

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-ED02-01 ครื่องเขย่าตะแกรงร่อนใช้คัดแยกอนุภาคจากตัวอย่างวัสดุ ที่มีขนาดครอบคลุมช่วงตั้งแต่ 20 ไมครอน ถึง 125.00 มิลลิเมตรระบบการเขย่า หรือการสั่นเป็นแบบ Electromagnetic drive ทำให้อนุภาคเกิดการโยนและมีการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติอยู่บนตะแกรงร่อนสามารถตั้งเวลาในการเขย่าได้ตั้งแต่ 0.10 – 99.59 นาที โดยแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลสามารถปรับระดับความสูงในการเขย่าในช่วง 0.3 – 3.0 มม. ได้ถึง 10 ระดับ
Scroll to Top