เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่แข็งความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ Bioridge

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CN17-01 ความเร็วสูงสุด 18000 rpm มีความจุสูงสุด 100ml x 4 ความแม่นยำของความเร็ว ± 30 rpm การตั้งค่าอุณหภูมิ -20 ~ +40℃ ความแม่นยำของอุณหภูมิ ±1℃
Scroll to Top