เครื่องวิเคราะห์ไขมัน Buchi

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BU01-01 การสกัดเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ในตัวอย่างอาหาร  ซึ่งเป็นการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำ โดยให้ความร้อนจนตัวทำละลายระเหยขึ้นไปแล้วกลั่นตัวลงมาใน thimble ซึ่งบรรจุตัวอย่างไว้ เมื่อสกัดได้สูงถึงระดับ
กาลักน้ำ สารสกัดจะไหลกลับลงมา
Scroll to Top