เครื่องวัดแอลกอฮอล์ CMI Intoxilyzer 400

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM01-01 ±.005 BraAC สูงถึง 0.100 BrAC และ ±5% ที่สูงกว่า 0.100 BraAC ความแม่นยำ ภายในห้าวินาทีของการสุ่มตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ การอ่านค่าแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทันที สูงสุดสองนาทีหลังจากการทดสอบลมหายใจเป็นบวก ส่งสัญญาณสภาวะความผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงสถานะของเครื่องมือ
Scroll to Top