เครื่องวัดแสง Jedto

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CT05-01 ช่วงการวัด 200/2000/20000/200000 Lux, 20000 Lux-reading x 10, 20000 ความละเอียด  0.1 Lux
Scroll to Top