เครื่องวัดแสงแบบดิจิทัล Digital Light Meter Benetech

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BT14-01 บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 2,000 กลุ่มข้อมูล ช่วงกาวัดแบบ Silicon Diode 0 ~ 200,000Lux หรือ 0 ~20000Fc ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ~ 50℃(-4 ~ 122℉)

 

Scroll to Top