เครื่องวัดและบันทึกอุณภูมิและความชื้น CEM

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM01-09 ช่วงวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70°C , ช่วงวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้ หน่วยความจำ 32,700 ข้อมูล เลือกความละเอียดในการบันทึกได้ ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง (บันทึกได้นานถึง 32,700 วัน) แสดงข้อมูล-ดึงข้อมูล เป็นกราฟ หรือ Excel Format ได้
Scroll to Top