เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC16-01

ย่านการวัดอุณหภูมิ : -40~+85°C, ความชื้น : 0~100%RH แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นบนหน้าจอ LCD สามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 50,000 ค่า มีซอฟท์แวร์สำหรับปรับตั้งค่าและดาวน์โหลดข้อมูล บันทึกค่าเป็น Excel, Text และกราฟได้

Scroll to Top