เครื่องวัดอุณหภูมิ Digital Thermometer CEM

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM03-01 ช่วงวัด อุณหภูมิ -50 ถึง 1,300 องศาเซลเซียส ช่องต่อโพรบแบบ เทอร์โมคับเปิ้ล ชนิด K ค่าความละเอียด 0.1C  , 1C เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้ มีระบบค้างค่า , ดูค่าสูงสุด
Scroll to Top