เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบมือถือ DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC17-01

ความชื้น : ย่านวัด 5-95%RH, ความละเอียด 0.01%RH อุณหภูมิ : ย่านวัด 0~50 °C/ 32~122 °F, ความละเอียด 0.01 °C/ 0.01 °F Dew Point : ย่านวัด -25.3~+48.9 °C/ -13.5~+120.1 °F, ความละเอียด 0.01 °C/ 0.01 °F

 

Scroll to Top