เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC03-01 เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งเทอร์โมคัพเปิ้ลและ RTDความละเอียด 0.1°C, 0.1°Fย่านการวัด เทอร์โมคัพเปิ้ล :

Type K : -50~+1300°C (-58~+2372°F)

Type J : -100~+1150°C (-58~+2102°F)

Type T : -50~+400°C (-58~+752°F)

Type E : -50~+900°C (-58~+1652°F)

Type R : 0~600°C (32~3092°F)

ย่านการวัด RTD Pt100 : – 200~+ 850°C (-328~+1562°F)

Scroll to Top