เครื่องวัดอุณภูมิความชื้น CEM

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM01-08 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ตอบสนองรวดเร็ว ความแม่นยำสูง พร้อมการวัดอุณหภูมิ Dewpoint และกระเปาะเปียก
Scroll to Top