เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ Cosmos

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM09-01 เครื่องวัดออกซิเจน O2 (สายยาว 5 เมตร) เซนเซอร์ O2 แบบ Galvanic cell type ฟังก์ชั่น Alarm 19.5%O2 และ 18.0 %O2 พร้อมเสียงเตือน
Scroll to Top