เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC02-01 เครื่องวัดออกซิเจนความเที่ยงตรงสูง รองรับ SD Card ได้ถึง 16 GB (SD Card สั่งซื้อเพิ่มเติม)วัดได้ทั้งออกซิเจนที่ละลายน้ำ : 1~20.0 mg/L และอุณหภูมิ : 1%50 ºC ในตัวเครื่องเดียวสามารถคงค่าที่วัดได้บนจอ บันทึกค่า Max/Min และเรียกค่าขึ้นมาดูได้มีนาฬิกาและปฏิทินในตัวเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูลเวลาจริง ตั้งเวลาในการบันทึกได้ตั้งแต่ 1~3600 วินาทีความละเอียดสูงถึง 0.1
Scroll to Top