เครื่องวัดปริมาณฝุ่น CEM

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM07-01 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เป็นเครื่องตรวจจับพิเศษที่ใช้วัดค่า PM2.5 และ PM10 ในอากาศ  วัดฝุ่นโดยใช้หลักการไมโครเลเซอร์ความละเอียดสูงโดดเด่นด้วยความแม่นยำ ย่านการวัด 0-2000 ug/m³ ด้วยค่าผิดพลาด < ±5%
Scroll to Top