เครื่องวัดดัชนีการหักเหของแสง PAL-RI Atago

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AG18-01 เครื่องวัดดัชนีการหักเหของแสง Refractive Index Refractometer แบบดิจิตอล ช่วงการวัด Refractive Index 1.3306 to 1.5284 ใช้เวลาในการวัดเพียง 3 วินาที ตัวเครื่องมาตรฐาน IP65 มีความแข็งแรงทนทาน
Scroll to Top