เครื่องวัดคุณภาพน้ำ DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC12-01

เครื่องวัดเครื่องเดียวสามารถวัดค่าเกี่ยวกับคุณภาพนํ้าได้หลากหลาย : pH, ORP, CD, TDS, DO, % Saltบันทึกข้อมูลใน SD Card ได้ ตั้งเวลาในการสุ่มบันทึกได้ตั้งแต่ 1~3600 วินาที การวัดค่า pH สามารถปรับเทียบค่า pH7, pH4 และ pH10 หรือค่าอื่นๆ ได้อัตโนมัติ มีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ สำหรับการวัดค่าความนำไฟฟ้า, ค่า pH และ DO

Scroll to Top