เครื่องวัดความแข็งผลไม้ Jedto

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CN04-01 โหลดสูงสุด 5 กก. (ผลไม้อ่อน)/20 กก. (ผลไม้แข็ง) ความละเอียดในการโหลด 0.001kg/0.01kg ความแม่นยำ ±0.5%
Scroll to Top