เครื่องวัดความเร็วลม ปริมาตรลม CEM

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CE01-01 ช่วงเครื่องวัดความเร็วลม 1 ถึง 80 m/s ค่าความแม่นยำ ±2.5% of reading
Scroll to Top