เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง Tachometer CEM

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CM11-01 เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง Digital Tachometer วัดค่าได้อย่างรวดเร็ว ช่วงการวัด 2 ถึง 99,999 rpm ฟังก์ชั่นการจำค่าการวัดล่าสุด ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด 
Scroll to Top