เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส ระบบดิจิตอล DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC06-01

จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย และชัดเจน ช่วงการวัดรอบ : 0.5~19,999 รอบ/นาที (RPM) ความเที่ยงตรงสูง ผิดพลาดไม่เกิน ±(0.05% +1digit) หน่วยความจำบันทึกค่าล่าสุด/ ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด มีสวิทช์ปรับเลือกการวัดความเร็วรอบ และความเร็วของผิววัตถุ

Scroll to Top