เครื่องวัดความเค็ม 0-100 master s/mill alpha Atago

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-AG02-18 เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer)
ช่วงการวัด 0 to 100‰ / 1.000 to 1.070
ใช้ตัวอย่างในการทดสอบเพียง 2-3 หยด
Scroll to Top