เครื่องวัดความเข้มแสง DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC04-01 5 ย่านวัด : 40.00 Lux, 400.0 Lux, 4000 Lux, 40000 Lux, 400000 Lux

เลือกชนิดของแสงได้ (ทังสเตน, ฟลูออเรสเซนต์, โซเดียม หรือปรอท)

เลือกหน่วยการวัดเป็นแบบ Lux หรือ Foot-candle (ฟุตแรงเทียน)ได้

บันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุดและเรียกขึ้นมาดูภายหลังได้

Scroll to Top