เครื่องวัดความเข้มของแม่เหล็ก AC/ DC ใช้ SD Card ได้ DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC09-01

ครื่องวัดความเข้มแม่เหล็ก สามารถใช้งานได้ทั้ง AC และ DC
AC : 150.00 mT, 1500.0 mT
DC : 300.00 mT, 3000.0 mT

โพร๊บชนิด Hall Sensor พร้อมฟังก์ชันชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ มีปุ่มปรับ Zero สำหรับการวัด DC บันทึกค่าผ่าน SD Card และไม่ต้องใช้ซอฟแวร์ในการดึงข้อมูล *SD Card เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเติม

 

Scroll to Top