เครื่องวัดความหนืดแบบราง Bostwick

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BW01-01 ขนาด 88 x 355 x 104 mm ความจุ 75 มิลลิลิตร สเกล 0-23.5 เซนติเมตร ความละเอียด 0.5 เซนติเมตร
Scroll to Top