เครื่องวัดความหนา Ultrasonic Banetech

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BT19-01 ช่วงการวัด Measuring Range: 1.2 ถึง 300 มิลลิเมตร ความแม่นยำ Accuracy: ±(1%H+0.1) มิลลิมเตร ความละเอียด Resolution: 0.01 มิลลิเมตร เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น Metric หรือ Imperial ย่านการวัด Sound velocity 1000 ถึง 9999m/s
Scroll to Top