เครื่องวัดความหนาของวัตถุด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค DIGICON

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC14-01

วัดความหนาด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค สามารถวัดผ่านสีเคลือบได้ โดยไม่ต้องขูดออก ย่านการวัดกว้าง 0.7-400 มม. ในโหมดปกติ และ 3.0-50.0 มม. เมื่อใช้โหมดวัดผ่านสารเคลือบ (เมื่อใช้โพร๊บมาตรฐาน) ความละเอียดสูงถึง 0.01 มม.

Scroll to Top