เครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ และค่าการนำไฟฟ้าของดิน Delta-T

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DT01-01 WET Kit ช่วยให้นักวิจัยมีเครื่องมือแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินสภาพการเจริญเติบโตในดินและพื้นผิว WET Kit วัดและแสดงตัวแปรสำคัญ 3 ตัวที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ปริมาณน้ำ อุณหภูมิ และค่าการนำของน้ำในรูพรุน (ECp) – EC ของน้ำที่พืชสามารถใช้ได้
Scroll to Top