เครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง 2.75L Ultrasonic Cleaner ELMA

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EL01-05 คลื่นความถี่ทีใช้ 37 kHzมีขนาดความจุตั้งแต่ 0.9 ลิตร ถึง 90 ลิตรสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 – 30 นาทีและการทำงานแบบต่อเนื่องสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30 – 80 องศาเซลเซียสมีระบบป้องกันการทำงานโดยไม่มีของเหลวมีระบบ Degas เพื่อทำการไล่ฟองอากาศออกจากสารตัวอย่าง มีระบบ Sweep เพื่อเพิ่มประสิทธภาพสำหรับการล้างทำความสะอาดชิ้นงานโดยเฉพาะ
Scroll to Top