เครื่องลดควํามชื้น Dehutech

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DE01-01

ปริมาณการดูดความชื้น 25L /24 HRS (30 °C/ 80%RH) ถังเก็บน้า 5 ลิตร ห้องปิดและกว้างไม่เกิน 20 ตรางเมตร สามารถดูดความชื้นได้ 25 ลิตร/วัน (ท างานได้ดีที่อุณหภูมิห้อง 20-35 องศาเซลเซียล) ควบคุมความชื้นได้ที่ 40-80%RH

Scroll to Top