เครื่องบันทึกเงินสด Casio

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CS02-01 มีปุ่ม HELP ช่วยพิมพ์รายงานวิธีการใช้งานเครื่องเบื้องต้น มีปุ่ม PAPER SAVING ฟังก์ชั่นประหยัดกระดาษในการพิมพ์/ไม่พิมพ์ใบเสร็จ มีโหมดการทำงานเป็นเครื่องคิดเลข คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ สามารถใช้ SD Card เพื่อบันทึกหรือโหลดการตั้งค่าเครื่อง และบันทึกข้อมูลการขายได้ ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 10 บรรทัด/วินาทีมี 5 ช่องแบงค์ 3 ช่องเหรียญ
Scroll to Top