เครื่องทำสุญญากาศโดยใช้แรงดันน้ำ EYELA

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EL03-01 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำแรงสุญญากาศเพื่อการดูดกรองสารละลาย หรือเพื่อทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศในเครื่องมืออย่างเช่น Rotary Evaporatorถังบรรจุน้ำขนาด 10 ลิตร พร้อมฝาปิดแบบมองเห็นภายในติดตั้งปั๊มน้ำซึ่งต่อเข้ากับท่อโลหะสำหรับพ่นน้ำเพื่อทำสุญญากาศให้มีแรงดันสุญญากาศคงที่ในการใช้งานมีระบบป้องกันความร้อนของปั๊มสูงเกิน
Scroll to Top