เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง Flex III ELGA

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EG03-01 คุณภาพของน้ำบริสุทธิ์ที่ได้ 1. ค่าสารอนินทรีย์ (Resistivity ที่ 25 °C) เท่ากับ 18.2 MΩ-cm Cat 2. ค่าสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC) น้อยกว่า 5 ppb 3. ค่าแบคทีเรียทั้งหมดน้อยกว่า 1 CFU/10 ml เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 4. ค่า Endotoxin น้อยกว่า 0.001 EU/ ml 5. ค่า DNase น้อยกว่า 20 pg/ml 6. ค่า RNase น้อยกว่า 0.002 ng/ ml

จ่ายน้ำโดยปรับอัตราการจ่ายน้ำ ตั้งแต่จ่ายน้ำเป็นหยด จนถึงความแรงสูงสุดที่ 2  L/min จ่ายน้ำแบบกำหนดปริมาตรอัตโนมัติ ตั้งแต่ 50 ml ถึง 7 L ซึ่งมีโปรแกรมปรับเทียบปริมาตรของการจ่ายน้ำได้ที่ปริมาตร 1000 ml ภายในตัวเครื่อง และจ่ายน้ำแบบต่อเนื่อง

Scroll to Top