เครื่องทำน้ำกลั่น Classic UV ELGA

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EG01-01 มีระบบหมุนเวียนน้ำจากจุดจ่ายน้ำกลับมาสู่ชุดไส้กรองอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่มีการเปิดใช้งาน โดยที่น้ำที่จะผ่านระบบหมุนวียนต้องเริ่มผ่านตั้งแต่ชุดกำเนิดแสงยูวีความยาวคลื่น 185/254 nmมีระบบ PASSWORD CODED ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทำงานที่ได้ตั้งไว้ประสิทธิภาพของ Purification cartridge สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ 18-1 MEGAOHMS-CM ได้ตั้งแต่ 45,000 – 70,000 litersมีระบบการชำระล้างเครื่องอย่างสมบูรณ์
Scroll to Top