เครื่องทดสอบวัดแรงดึง 0-500N Force Gauge DESIK

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DS02-01 เครื่องทดสอบวัดแรงดึง (Force Gauge) ที่มีปุ่มให้เลือกเปลี่ยหน่อยได้ 3 ระบบ (N, KGF, LB) เพื่อให้ตรง กับค่าความต้องการของผู้ใช้งาน เครื่อง (Force Gauge, Push Pull Gauge) สามารถเลือกปุ่ม Peak เพื่อหยุดค่าได้ มีปุ่ม Memory สามารถบันทึกค่าได้ และสามารถเรียกข้อมูลกลับย้อนหลังมาดูได้ และมีปุ่ม Send เพื่อถ่ายข้อมูลเข้า Computer ได้
Scroll to Top