เครื่องชั่งดิจิตอลแบบหยาบ 10 kg CST

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-CT08-03  พิกัดกำลัง 30 kg ละเอียด 1 g ตัวเลข LED สีแดง 0.56 นิ้ว จานสแตนเลส 218 x 260 mm
Scroll to Top