เครื่องกลั่นไนโตรเจน Buchi

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-BC14-03 เครื่องการกลั่นด้วยไอน้ำของ BUCHI มีความแม่นยำสูงสุด พลังงานไอน้ำแบบปรับได้ 10 – 100 % โหมด MaxAccuracy ในห้องปฏิบัติการ ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้ไม่เกิน 10% วงจำกัดของ ตัวอย่าง ไนโตรเจนเจลดาห์ลโดยรวม ไนโตรเจนพื้นฐานระเหยง่ายโดยรวม ไนเตรต ไนไตรต์
Scroll to Top