เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ Micra ELGA

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-EG02-01 เป็นเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (General laboratory grade water) สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการระดับไอออนและสารอินทรีย์ต่ำงานเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ทั่วไปสามารถผลิตน้ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 8 ลิตร/ชั่วโมงสามารถผลิตน้ำมีค่าความบริสุทธิ์ ได้ดังนี้ 1. ค่า INORGANICS > 10 MEGAOHMS-CM ที่ 25 0C  2. ค่า Conductivity < 0.1 µS/cm ที่ 25 0C 3. ค่า TOC น้อยกว่า 50 ppb มีถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ขนาด 25 ลิตร
Scroll to Top