มิเตอร์วัดอุณหภูมิ และ ความชื้น Daiichi

Share

Facebook
Twitter
Pinterest

รายละเอียด

Biotechsci code item code details
08-DC15-01

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด และความชื้นแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลาสามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงได้ ช่วงวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 70 °C (-58 ถึง 158°F) ค่าความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ 0.1°C (0.1°F) ช่วงการวัดความชื้น 10 – 95%RH

Scroll to Top